Organisationen Hillerød Kvindecenter

Det overordnede ansvar for kvindecenteret varetages af en bestyrelse på syv medlemmer

Bestyrelsen består af 4 eksterne medlemmer , 3 frivillig og en suppleant. Valgt blandt de frivillige.

Bestyrelsen afholder som minimum fire årlige møder. Derudover kan der være møder for enkelte bestyrelsesmedlemmer, eller der kan være sager, som kræver ekstraordinære møder.

Der afholdes årligt generalforsamling for de frivillige, hvor de frivillige repræsentanter vælges.

Den daglige ledelse varetages af en leder ansat af bestyrelsen.

Hillerød Kvindecenter har en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune.

Centerets tilbud og priser kan findes på Tilbudsportalen

 

 

kc7