Typer af vold

Man taler som regel om 5 forskellige typer af vold. De forskellige voldstyper overlapper, og mange bliver udsat for flere typer af vold på én gang. Psykisk vold er den mest udbredte form for vold.

De 5 voldsformer er   

  • Fysisk vold – Dækker over fysiske skader som blå mærker, skrammer eller forstuvninger. Fysisk vold er f.eks. at blive slået, sparket eller skubbet.
  • Psykisk vold – Handler om, at voldsudøveren systematisk nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer nogen, som han har en nær relation til. Over tid nedbryder den psykiske vold gradvist den udsattes selvværd og selvfølelse. Stalking og digital vold er særlige former for psykisk vold.
  • Materiel vold – Betyder at voldsudøveren bevidst ødelægger en andens personlige ejendele. Han vil typisk gå efter ting, som har affektionsværdi eller på anden måde er vigtige for vedkommende.
  • Økonomisk vold – Er når man forhindres i at råde over sin egen økonomi. Det kan foregå ved at man bliver forhindret i at tjene sine egne penge eller tvunget til at aflevere sin løn. Det kan også være at man bliver tvunget til at tigge voldsudøveren om lommepenge eller at han opbygger gæld i ens navn.
  • Seksuel vold – Er når man bliver tvunget til at udføre en seksuel handling, man ikke har lyst til, eller ens seksuelle grænser på anden måde overtrædes.

Hos  Lev Uden Vold kan du finde mange flere informationer om, hvad vold er og  hvor du kan få hjælp.

Akut brug for hjælp

Ring hele døgnet: 1888

Lev Uden Volds hotline