Børn på krisecentret

Hvis du har børn med på krisecentret, er det selvfølgelig dig selv, der har ansvaret for dem. Det er dig, der opdrager dem, laver mad til dem, sørger for at de kommer op om morgenen osv.

På den måde er alt som det plejer at være. Men det er selvfølgelig en særlig situation at bo på et krisecenter sammen med sine børn. Både du og dine børn er påvirket af den vold, I har levet med, og jeres dagligdag er pludselig vendt på hovedet.

Derfor får du en børnerådgiver, som støtter dig i at hjælpe dine børn til at finde sig til rette i den nye situation og godt videre efter volden.

Børn, der har levet med vold, har brug for 2 ting:

 • At få hjælp til at bearbejde de svære oplevelser og håndtere usikkerheden ved den nye situation
 • At få genskabt en normal hverdag, hvor de går i skole/daginstitution og leger med andre børn

Hjælp til at komme godt videre

Børnerådgiveren tilbyder

 • Mor/barn-samtaler – Børnerådgiveren kan hjælpe dig og dit barn med at få talt sammen om nogle af de svære ting – f.eks. om, hvorfor I er på krisecentret og hvad der skal ske nu.
 • Samtaler med mor – Du kan også tale med børnerådgiveren alene om de ting, der fylder for dig i forhold til børnene. Det kan være for at få konkrete råd eller bare for at få luft.
 • Børnesamtaler – Mange børn beskytter deres mor ved ikke at tale om ting, der kan gøre hende ked af det. Så kommer de til at gå alene med de svære oplevelser, tanker og bekymringer. Hvis du ønsker det, kan dit barn have enesamtaler med børnerådgiveren, hvor han/hun kan få vendt tingene med en voksen, uden at frygte at såre nogen.
 • Børnegruppe – Når der er børn nok til det i huset, tilbyder vores 2 børnerådgivere sammen en samtalegruppe for krisecentrets børn.
 • Mødregruppe – Når der er kvinder nok i huset, der ønsker det, tilbyder børnerådgiverne en samtalegruppe for mødrene.

Vi har også kontakt til en børnepsykolog, som tilbyder samtaler med børnene på krisecentret.

En normal hverdag

Børnene har brug for en normal hverdag og frirum til at lege og grine, også mens de bor på krisecentret.

Derfor støtter vi op om at

 • Børnene kommer i skole/daginstitution hurtigst muligt
 • Børnene leger med jævnaldrende – Vi bakker f.eks. op om, at børnene får legekammerater med hjem på besøg.
 • Børnene går til fritidsaktiviteter – Vi vil gerne hjælpe til at børnene fortsætter eller starter til fodbold, gymnastik eller noget helt andet.
 • Gode oplevelser – Vi giver mulighed for at du og børnene kan have gode fælles oplevelser. Det kan f.eks. være en tur i biografen eller en tur til stranden om sommeren.

Akut brug for hjælp

Ring hele døgnet: 1888

Lev Uden Volds hotline