Om os

Hillerød Kvindekrisecenter er et rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder. Vi har plads til 6 kvinder og deres eventuelle børn.

Krisecentret blev grundlagt i 1989, men vores rødder går faktisk endnu længere tilbage.

I 1970’erne mødtes en gruppe kvinder nemlig i Hillerød med et mål om at få mænds vold mod kvinder anerkendt som et samfundsproblem. På det tidspunkt blev vold i hjemmet opfattet som et privat anliggende, og det var svært for voldsudsatte at finde hjælp. I 1980 startede gruppen derfor Kvinderådgivningen, hvor voldsramte kvinder kunne få gratis rådgivning af frivillige. I 1989 lykkedes det endelig – ved hjælp af en samlet donation på 300.000 kroner fra Bikubenfonden og Augustinusfonden – at købe et hus, hvor man indrettede et egentligt krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.

Hillerød Kvindekrisecenter er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond). Fonden ejer huset, som den stiller til rådighed som ramme for et nonprofit rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og deres eventuelle børn. Du kan læse om vores bestyrelse og vedtægter her.

I de første år blev krisecentret drevet stort set med frivillige kræfter, og frivillige er stadig en uundværlig del af krisecentret. Men i dag er det faguddannet personale, der rådgiver beboerne. Du kan læse om vores medarbejdere her.

Akut brug for hjælp

Ring hele døgnet: 1888

Lev Uden Volds hotline