Om Hillerød Kvindekrisecenter

Hillerød Kvindekrisecenter er et rådgivnings- og krisecenter for kvinder, som er udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Vi hjælper både kvinder, som er udsat for partnervold og kvinder, som er udsat for æresrelateret vold eller social kontrol af deres familie.

Vi tilbyder:

• Ambulant rådgivning – telefonisk eller ved personligt fremmøde
• Et midlertidigt botilbud for voldsramte kvinder og deres eventuelle børn

Vi rådgiver både kvinder, som selv er udsat for vold, og pårørende/fagpersoner, der gerne vil hjælpe nogen, som er udsat for vold.

På krisecentret har vi plads til 6 kvinder og deres eventuelle børn.
Vi støtter kvinderne i at bryde ud af volden, og vi hjælper både kvinder og børn til at bearbejde de svære oplevelser og skabe et nyt liv uden vold.

Vi samarbejder med hver kvinde om at:

• Håndtere de psykiske følger af volden
Den psykiske vold, som altid ledsager den fysiske vold, nedbryder selvværdet og troen på, at tingene kan blive bedre. Vi støtter den enkelte kvinde i at tage magten over sit eget liv tilbage.

• Skabe overblik over situationen
Vi hjælper også med at tackle alle de praktiske udfordringer, der følger med et brud med en partner eller familie. Det kan for eksempel være at få styr på økonomien, finde en ny bolig eller søge om skilsmisse.

3