Krisecenterforløbet

På krisecentret bliver du tilknyttet to kontaktpersoner – en socialrådgiver og en pædagog – som sammen støtter dig i at

  • Skabe overblik over din situation og få styr på alle de praktiske udfordringer, der følger med at bryde ud af en voldelig relation.
  • Håndtere de følelsesmæssige følger af volden, som ellers kan spænde ben for dig, når du skal skabe et nyt liv.

Kontaktpersonernes rolle er at stille deres erfaringer og faglige viden til rådighed for dig, og støtte dig i at nå de mål, du selv sætter dig for dit ophold på krisecentret.

Ved starten af opholdet laver du, sammen med dine kontaktpersoner, en plan for opholdet, som indeholder de mål, du vil arbejde henimod og de emner, du gerne vil arbejde med. Planen er udgangspunktet for jeres samarbejde, og bliver justeret undervejs, i takt med at din situation udvikler sig eller dine ønsker ændrer sig. Under opholdet mødes du typisk med dine kontaktpersoner 1-2 gange om ugen – eller mere, når du har brug for det.

Akut brug for hjælp

Ring hele døgnet: 70 20 30 82

Lev Uden Volds hotline

Følg os på FACEBOOK

Hør nyt fra krisecentret

– og hjælp os med at sprede ordet