Frivillige på Hillerød Kvindekrisecenter

Frivillige har lige fra starten spillet en vigtig rolle på Hillerød Kvindekrisecenter. Faktisk blev krisecentret grundlagt af en gruppe frivillige aktivister med rødder i kvindebevægelsen.

I de første år blev centret stort set drevet med frivillige kræfter, men efterhånden blev det, ligesom andre danske krisecentre, professionaliseret. I dag er det derfor professionelle socialrådgivere og pædagoger, der rådgiver kvinderne og deres børn.

De frivillige er dog stadig en helt uundværlig del af Hillerød Kvindekrisecenter. De skaber fx. nærvær og tryghed i aftentimerne, når personalet ikke er til stede, og de er med til at give beboerne gode oplevelser ved at stå for aktiviteter og udflugter.

Frivillige og medarbejdere supplerer hinanden, så de sammen støtter beboerne bedst muligt. Medarbejderne har til opgave at hjælpe kvinderne og børnene med at skabe et nyt liv uden vold. Derfor er de nødt til altid at tænke i fremtid og udvikling. De frivilliges fornemste opgave er at være der for beboerne her og nu og møde dem som de mennesker, de er.

Der er i alt 25-30 frivillige tilknyttet krisecentret.

 

 

hkc_frivillige