Donationer og samarbejder

Vi har desværre meget begrænset opbevaringsplads, og vi kan derfor ikke tage imod brugte ting eller tøj.

Vi foreslår i stedet, at du donerer velholdt brugt børnetøj, legetøj og udstyr til børn til Mødrehjælpens genbrugsbutik. Vi har en aftale med butikken om, at vi altid kan kontakte dem og få gratis børnetøj, når vi har brug for det. Overskuddet fra salget går til Mødrehjælpen Hillerøds lokale aktiviteter og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivningsarbejde. Du kan aflevere donationer i butikkens åbningstid.

Mødrehjælpen
Torvet 7
3400 Hillerød

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14.

Du kan også donere tøj og andre ting til Røde Kors’ genbrugsbutik.

Røde Kors
Slotsgade 53
3400 Hillerød

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10.30-13.

Støt os økonomisk

De midler, vi får doneret, går som regel til oplevelser for krisecentrets beboere. Det kan være større ture – til Sommerland Sjælland eller Legoland – eller mindre udflugter i lokalområdet. Det kan også være fritidsaktiviteter som fodbold for børnene eller yoga for kvinderne.

Det er hårdt arbejde at bryde ud af vold – både praktisk og følelsesmæssigt. Derfor er det vigtigt at holde fri fra tankerne ind i mellem, og få nogle gode oplevelser. Det giver ny energi til at fortsætte.

Kontooplysninger

  • Registreringsnummer: 6483
  • Kontonummer: 0002010777

Ydelser

Børnene udvikler et bæredygtigt efterværn på krisecentret. Vi har holdt bestyrelsesseminar og efterfølgende personaleseminar, hvor temaet var efterværn, og målet var at blive klar på, hvad det er, vi ønsker. Vi har været på besøg hos andre krisecentre for at se, hvordan de løfter efterværnsopgaven og for at blive inspireret af deres erfaringer. Som første spæde start på vores efterværnstilbud fik vi i juni opstartet Pop Up Pizza. Hver anden måned inviterer vi tidligere beboere til at komme forbi til mad og et glædeligt gensyn med personale og frivillige. Det er en livline til krisecentret, som kvinderne er rigtigt glade for. Vi ser desværre stadig for mange kvinder og børn, der bliver tabt, når de går ud ad døren, og det bekræfter os i vigtigheden af efterværnsindsatsen. Vi vil derfor se frem mod 2018, hvor efterværnet forhåbentlig bliver realiseret.

Vores drøm om et sanserum til krisecentrets børn er et andet stort projekt, der er blevet arbejdet hårdt på i 2017. Vi har søgt fonde, der er blevet udarbejdet skitser og søgt om byggetilladelse. Vi håber, at projektet kan se dagens lys i 2018, og blive et sted, hvor især vores mindste beboere kan hjælpes til at finde ro og få stimuleret deres sanser.

2017 har også stået i strukturens tegn. Året har båret præg af mange strukturelle tiltag, som vi har fået taget hul på, og glæder os til at lande i 2018. Vi har arbejdet på at tilgå en overenskomst og få lavet nye kontrakter til alle medarbejdere. Vi har fået nyt regnskabssystem, udarbejdet årshjul, regler for vores krisecenter, retningslinjer for god fondsledelse, oprettet intern statistik for henvendelser og er så småt gået i gang med at opdatere frivillighåndbogen og vores frivilligpolitik. Vi gik også i gang med en proces om at få en ny grafisk identitet til krisecentret, som vi glæder os meget til at præsentere i 2018.

Uden for krisecentrets vægge er Socialstyrelsen og Ligestillingsministeriets tiltag Lev Uden Vold blevet en realitet i 2017. Lev Uden Vold er en ny national enhed, som både skal stå for tilbud til voldsramte og fungere som et videnscenter, der for­- midler viden til personer, der arbejder med vold i nære relationer. Det er noget, som vi følger med spænding, og vi håber, at indsatsen kan bidrage positivt til kampen mod vold. Vi har fået en plads i Frivilligcentrets bestyrelse i Hillerød med vores frivilligkoordinator, Leyla, som repræsentant. Her er vi med til at skabe de bedste betingelser for frivilligheden i Hillerød og til at præge frivilligudviklingen i byen. Det er vi meget stolte over at være en del af.

Det er vigtigt for os at have en høj faglighed og arbejde ud fra den nyeste viden. Derfor har vi i 2017 deltaget i flere konferencer og seminarer, og flere medarbejdere har gennemført efteruddannelse, heriblandt børnelederuddannelsen og traumeuddannelsen. Vores næstformand i bestyrelsen, Anne Mau, og jeg deltog i Nordiske Kvinder Mod Vold i Island og hele den faglige personalegruppe deltog i Alternativ Mod Volds (ATV) jubilæumskonference i Norge. Vi kom tilbage fra ATV fyldt med inspiration, nye metoder til vores arbejde, og ikke mindst gode værktøjer til, hvordan vi som socialfaglige medarbejdere kan lære at passe bedre på os selv i arbejdet med voldsudsatte.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores uvurderlige, dygtige medarbejdere, vores engagerede frivillige, vores kompetente bestyrelse, og alle dem, der hjælper og støtter vores arbejde, uden hvem alt dette ikke kunne realiseres. Tak for at være med til at drømme store drømme og værne om vores fantastiske krisecenter. Tak for at støtte, lytte til og rykke alle de modige kvinder og børn, vi er så heldige at få til låns for en tid her på krisecentret. Og tak for at kæmpe for at gøre deres tid her til et vendepunkt i deres liv. Vi glæder os til endnu et år, hvor vi skal have implementeret vores nye tiltag og igen drømme stort, for det kræver det, hvis vi skal skabe de bedste betingelser for et liv uden vold for de kvinder og børn, som krydser vores vej her på krisecentret.

Mange hilsner
Nanna Nissen, leder af Hillerød Kvindekrisecenter

Har du brug for hjælp

Ring 99 99 99 99
Vores erfarne rådgivere
sidder klar til at hjælpe dig.

Følg os på FACEBOOK

Hold dig opdateret
på vores facebookside