Ansatte

Der er ansat faguddannet personale på krisecentret til at hjælpe dig med at få overblik over din situation og hjælpe dig i kontakten til andre myndigheder

1 leder
2 socialrådgivere
2 socialpædagoger

Derudover er der ansat medarbejdere, som alle er med til at få huset til at fungere optimalt i hverdagen.

Som faguddannet personale kan vi tilbyde dig løbende samtaler, hvor du får mulighed for at få fortalt din og dine børns historie.

Vi vil også hjælpe dig med at få overblik over din situation og hjælpe dig med at komme i kontakt med de myndigheder, du har brug for.

Vi kan tilbyde at være bisidder til møder.

Vi arbejder ud fra empowerment-tanken. Det vil sige, at det er dig, som tager beslutningerne. Vi understøtter dig heri, og vi respekterer dit valg.

Vi er omfattet af tavshedspligt og har den samme underretningspligt, som andre offentlige instanser.

 

 

hkc_ansatte