Funktionsbeskrivelse

Stillingsbetegnelse: Frivillige medarbejdere

 

Frivillige varetager:

 • Praktiske opgaver i huset.
 • Yder rådgivning.
 • Yder omsorg for kvinder og børn.
 • Laver beboeraktiviteter.
 • Hjælper beboerne med praktiske opgaver.
 • Samarbejder med og er loyal overfor husets andre ansatte.
 • Ajourfører vagtbogen ved hver vagt.
 • Modtager beboere akut og yder krisehjælp.
 • Modtager supervision.
 • At være beboerne behjælpelig med praktiske opgaver.
 • Være bisidder, såfremt beboeren ønsker det.
 • I forbindelse med gruppearbejde samarbejder med Kvindecentrets leder.

 

Samarbejdspartnere: Kvindecentrets beboere – kvinder og børn.

 

Personale: Leder, pædagog, socialrådgiver, administrativ medarbejder, praktisk medhjælp, frivillige medarbejdere.

 

Organisatorisk placering: De frivillige medarbejdere refererer til kvindecentrets leder.

 

Ansvar og kompetenceområde:

 • Påtage sig mindst 2 vagter pr. måned.
 • Deltage i fællesmøderne.
 • Så vidt muligt deltage i husets arrangementer og arbejdsgrupper.
 • Deltage i relevant uddannelse og modtage supervision.