Børn har ret til

 

 1. at få snakket deres egen og deres families voldshistorie igennem.
  På krisecenteret skal der være en eller flere voksne, som er parate til at gøre dette. Både til at snakke med barnet alene og med barnet og dets mor sammen.
 2. at vide, at der findes andre familier med vold.
 3. at erfare, at vold ikke skal være en hemmelighed.
  2 og 3. Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.
 4. at blive beskyttet mod at skulle høre på andre voksnes voldshistorie. På krisecenteret skal man have plads til, at de voksne kan tale sammen andre steder end der, hvor børnene opholder sig eller leger. Og de voksne skal være opmærksomme på, hvordan og hvad der tales om, når børnenen er til stede.
 5. egne steder at være. Børnerum, legerum m.m.
  Krisecenteret skal have rammer til dette.
 6. at have kammerater på besøg.
  Krisecenteret skal have plads til dette, så gæster ikke behøver at komme i de andre kvinders boligområder.
 7. gode oplevelser, mens de bor på krisecenteret.
  Der skal afsættes penge/ressourcer til aktiviteter med og for børn.
 8. at have tilknytning til krisecenteret efter afrejse.
  Ressourcer og personer skal afsættes til dette.
 9. at få personlig støtte til deres krise/problem.
  Den voksne må være opmærksom på og forstå børns reaktioner, som signaler/budskaber. Voksne skal reagere på børns situation. Voksne skal “stille op”, selvom alle problemer ikke kan løses.
 10. at være børn og til at vide, at børn kan stole på voksne.
  D.v.s. at det er deres mor/voksne, der bestemmer, hvor længe de skal bo på krisecenteret, og hvordan deres dagligdag skal være.
 11. at blive forberedt på deres fremtid efter opholdet på krisecenteret.
  D.v.s.: Vide på forhånd, at de skal flytte. At få sagt ordenligt farvel på krisecenteret og at vide, om de skal flytte tilbage til faderen eller til et andet sted.
 12. at have og tale om deres positive og negative følelser overfor moderen/faderen.
 13. at få hjælp til at få etableret et ordenligt samkvem med faderen.
  Få hjælp til ikke at blive gidsler.

Seminar “Børn på vore krisecentre/Børnepolitik.” Silkeborg d. 14. - 16. september. 1990